ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน

ตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของคุณ

ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน
บริการ IVR (ตอบรับอัตโนมัติ) USSD (ด่วนพิเศษ)
หมายเลข ค่าบริการ หมายเลข ค่าบริการ
ตรวจสอบหมายเลขของคุณว่าเป็นหมายเลขอะไร *9399 กด 5 กด 1 1 บาท/ครั้ง *933# ฟรี
ตรวจสอบโปรโมชั่นทีใช้งานอยู่ *9399 กด 2 1 บาท/ครั้ง *939# กด 2
หรือ *935#
ฟรี
ตรวจสอบยอดการใช้งาน/ยอดบิลคงค้าง หรือจ่ายบิล *9399 กด 1 1 บาท/ครั้ง *939# กด 1 ฟรี
ตรวจสอบข้อมูลการใช้งาน data หรือ Internet คงเหลือ *9000 กด 5 ฟรี *900# ฟรี
ตรวจสอบข้อมูลหมายเลขของคุณ (เบอร์โทร/อายุการใช้งาน/รอบบิล/กำหนดการชำระ/วงเงินการใช้งาน) *9399 กด 5 1 บาท/ครั้ง *939# กด 0 กด 5
หรือ *939#0#5#
ฟรี

บริการแพ็กเกจเสริมปัจจุบัน (โทรและเล่นเน็ต)

ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน
บริการ IVR (ตอบรับอัตโนมัติ) USSD (ด่วนพิเศษ)
หมายเลข ค่าบริการ หมายเลข ค่าบริการ
สมัครและยกเลิกแพ็กเกจเสริม *9399 กด 3 1 บาท/ครั้ง *939# กด 3 ฟรี
บริการซื้อ แพ็กเกจเสริม *9000 ราคาแยกตาม แพ็กเกจที่สั่งซื้อ *900*ตามด้วยรหัสแพ็กเกจ#
(ตรวจสอบรหัสการสั่งซื้อได้ผ่าน www.Truemove-h.com)
ราคาแยกตามแพ็กเกจที่สั่งซื้อ

วงเงินและ บริการควบคุมเรื่องค่าใช้จ่าย (Icontrol)

ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน
บริการ IVR (ตอบรับอัตโนมัติ) USSD (ด่วนพิเศษ)
หมายเลข ค่าบริการ หมายเลข ค่าบริการ
การสมัครบริการแจ้งเตือนเมื่อมียอดใช้งานเกิน (iControl) *9399 กด 4 กด 3 กด 2 กด 1 1 บาท/ครั้ง *939# กด 0 กด 4 กด 2 กด 1
หรือ *939#0#4#2#1#
ฟรี
การยกเลิกบริการแจ้งเตือนเมื่อมียอดใช้งานเกิน (iControl) *9399 กด 4 กด 3 กด 2 กด 5 1 บาท/ครั้ง *939# กด 0 กด 4 กด 2 กด 0 กด 0 กด 0 กด 5
หรือ *939#0#4#2#0#0#0#5#
ฟรี
การเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินแจ้งเตือน (iControl) *9399 กด 4 กด 3 กด 2 กด 3 1 บาท/ครั้ง *939# กด 0 กด 4 กด 2 กด 0 กด 0 กด 3
หรือ *939#0#4#2#0#0#3#
ฟรี
ขอเพิ่มวงเงินค่าใช้บริการ (Credit limit) *9399 กด 4 กด 3 กด 3 กด 2 1 บาท/ครั้ง

บริการเสริม Internet/Wifi

ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน
บริการ IVR (ตอบรับอัตโนมัติ) USSD (ด่วนพิเศษ)
หมายเลข ค่าบริการ หมายเลข ค่าบริการ
บริการระงับการโทรออกและปิดการใช้งาน Internet และ MMS *9399 กด 4 กด 3 กด 2 กด 2 1 บาท/ครั้ง
เปิด-ปิดการใช้งาน Internet และ MMS *9399 กด 4 กด 3 กด 4 1 บาท/ครั้ง *939# กด 0 กด4 กด 3
หรือ *939#0#4#3#
ฟรี
เปิดบริการ Internet (เมนูลัด) *902*01# ฟรี
ปิดบริการ Internet (เมนูลัด) *902*02# ฟรี
เปิดบริการ Internet (ขณะอยู่ต่างประเทศ) *113*1# ฟรี
ปิดบริการ Internet (ขณะอยู่ต่างประเทศ) *113*2# ฟรี
การขอรหัสการใช้งาน WiFi *871*4# ฟรี (อัตราค่าบริการการเชื่อมต่อ WiFi ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่ใช้งาน)

บริการเสริมอื่นๆ

ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน
บริการ IVR (ตอบรับอัตโนมัติ) USSD (ด่วนพิเศษ)
หมายเลข ค่าบริการ หมายเลข ค่าบริการ
ยกเลิกข้อความประชาสัมพันธ์ *137 กด 1 ฟรี
ยกเลิกข้อความที่ถูกคิดค่าบริการ *137 กด 2 ฟรี
สมัครบริการ SMS Internet Alert *902*03# ฟรี
ยกเลิกบริการ SMS Internet Alert *902*04# ฟรี
โอนสายทุกกรณี (Call Forwarding) **21*หมายเลขปลายทาง# - ผู้ที่โทรเข้ามาจะเสียค่าโทรศัพท์ตามปกติ – ผู้ใช้บริการของทรูมูฟ เอช ที่โอนสายจะเสียค่าบริการคิดตามแพ็กเกจ
ยกเลิกการโอนสายทุกกรณี ##21# ฟรี
ระงับการโทรออก *33*รหัสส่วนตัว#
(รหัสส่วนตัวเดิม 0000 หากใส่รหัสส่วนตัวผิด 10 ครั้ง ลูกค้าจะไม่สามารถเปิดใช้การระงับการโทรและยกเลิกการระงับการโทรได้ จะต้องติดต่อ Call Center 1331)
ฟรี
ยกเลิกระงับการโทรออก #33*รหัสส่วนตัว# ฟรี
ระงับการโทรออกไปต่างประเทศ (เช่น 001, 009, 006) *331*รหัสส่วนตัว#
(รหัสส่วนตัวเดิม 0000 หากใส่รหัสส่วนตัวผิด 10 ครั้ง ลูกค้าจะไม่สามารถเปิดใช้การระงับการโทรและยกเลิกการระงับการโทรได้ จะต้องติดต่อ Call Center 1331)
ฟรี
ยกเลิกระงับการโทรออกไปต่างประเทศ (เช่น 001, 009, 006) #331*รหัสส่วนตัว# ฟรี
ระงับการโทรออกไปต่างประเทศ ยกเว้น โทรกลับประเทศไทย (+66) *332*รหัสส่วนตัว#
(รหัสส่วนตัวเดิม 0000 หากใส่รหัสส่วนตัวผิด 10 ครั้ง ลูกค้าจะไม่สามารถเปิดใช้การระงับการโทรและยกเลิกการระงับการโทรได้ จะต้องติดต่อ Call Center 1331)
ฟรี
ยกเลิกระงับการโทรออกไปต่างประเทศ ยกเว้น โทรกลับประเทศไทย (+66) #332*รหัสส่วนตัว# ฟรี
ระงับสายเรียกเข้า กรณีอยู่ต่างประเทศ *351*รหัสส่วนตัว#
(รหัสส่วนตัวเดิม 0000 หากใส่รหัสส่วนตัวผิด 10 ครั้ง ลูกค้าจะไม่สามารถเปิดใช้การระงับการโทรและยกเลิกการระงับการโทรได้ จะต้องติดต่อ Call Center 1331)
ฟรี
ยกเลิกระงับสายเรียกเข้า กรณีอยู่ต่างประเทศ #351*รหัสส่วนตัว# ฟรี
IDD rate checinkg (ตรวจสอบค่าโทรต่างประเทศผ่านรหัส 006) *006*รหัสประเทศ# ฟรี
IDD rate checinkg (ตรวจสอบค่าโทรต่างประเทศผ่านรหัส 00600) *600*รหัสประเทศ# ฟรี
สอบถามบริการข้ามแดนอัตโนมัต และสมัครใช้บริการเสริมอื่นๆ *9399 กด 4 กด 1 1 บาท/ครั้ง
ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ว่าเป็นหมายเลขในเครือข่ายทรูมูฟ/ทรูมูฟ เอช หรือไม่ *933*เบอร์มือถือ 10 หลัก#
(รับข้อความภาษาไทย) *833*เบอร์มือถือ 10 หลัก# (รับข้อความภาษาอังกฤษ)
ฟรี
voice service (Voice Mail+Misscall Alert) 9600 ฟรี
บริการ *248 Music One *248 3 บาท/นาที
บริการ Fun Voice 8811 5 บาท/นาที
บริการเสียงรอสาย *8000 3 บาท/นาที

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


+ 4 = ten

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>